Modrokvítek

rozloučení



Jedna etapa končí, další začíná. Svítá na cestě vpřed, snad smysluplnější.

Díky životním zkušenostem posouváme se dál; o trochu moudřejší, leč stále plni zápalu.

Vše se mění, vzniká a zaniká již od nepaměti, stejně tak jako my se vyvíjíme v životě a postojích. Bylo to krásné, ale je čas jít dál. Proto i Modrokvítek se s vámi loučí, aby mohl znovupovstat jako fénix z popela, silnější a jasnější.

Těšíme se na nové zítřky, plni očekávání a nevyslovených tužeb. Držte nám, prosím, palce, ať setkáme se zde v novém kabátě a složení, leč plně odhodláni pokračovat v tradicích.

Je smutné, když někdo starý odchází a jeho místo přebírá jiný, avšak jest to přirozený koloběh života. Netřeba lkáti, však doufat v renesanci cílů vznešených, jimž jsme se zavázali.

Tedy snad se nám to v tomto čase podaří. Jsme tu s vámi a pro vás, více než kdy dříve, navzdory plni odhodlání.

Vězte, již brzy vstaneme z popela do nové krásy.

S láskyplným pozdravem,


Modrokvítek



petr@modrokvitek.cz | IČ: 075 79 322